POLITIKA PRIVATNOSTI

ADMIRAL u Republici Srpskoj predstavlja politiku privatnosti-uslove korišćenja ovog sajta svim posjetiocima sajta www.admiralclub.ba (u daljem tekstu: vebsajt) i štiti lične podatke posjetilaca sajta. Molimo Vas da pažljivo pročitate sljedeću Politiku privatnosti da biste razumjeli na koji način štitimo podatke koje nam omogućujete, odnosno kako bismo ih mogli koristiti ili štititi u budućnosti.

Informacije koje dobijamo od Vas

U načelu možete posjetiti ovaj vebsajt bez otkrivanja bilo kakve informacije o sebi. Naši serveri sakupljaju imena domena, a ne e-mail adrese posjetilaca vebsajta. Na pojedinim dijelovima ovog vebsajta tražimo lične informacije o Vama kako bismo Vam omogućili ostvarivanje određenih prava, kao što je pružanje izvjesnih informacija koje zatražite. Ovo činimo putem upotrebe online formulara i svaki put kada nam pošaljete svoje detalje e-mailom. Informacije koje dobijemo od Vas mogu uključivati Vaše ime i prezime, adresu, brojeve telefona, faksa ili e-mail adresu. Od Vas nikada nećemo tražiti dodatne informacije koje nisu neophodne da biste dobili uslugu koju ste zatražili.

Upotreba sakupljenih informacija

Informacije o imenima domena do kojih dođemo ne koristimo kako bismo Vas lično identifikovali, već da bi na osnovu tih i drugih informacija izmjerili broj posjeta vebsajtu, prosječno vrijeme provedeno na internet sajtu, pregledane stranice itd. Ove informacije ćemo koristiti isključivo da bismo izmjerili frekvenciju posjećivanja našeg vebsajta i unaprijedili njegov sadržaj. U slučaju kad od Vas zatražimo druge lične informacije, kao što su Vaše ime i e-mail adresa, tražićemo Vaš pristanak (npr. upotrebom online formulara ili putem e-maila), obavjestiti Vas o procesu prikupljanja informacija i o tome kako ćemo ih upotrijebiti. Informacije koje nam Vi date ili do kojih dođemo putem ovog vebsajta, koristićemo isključivo za odgovaranje na Vaša pitanja i/ili za pružanje i poboljšanje naših usluga. U slučaju da se predomislite i ne želite da Vas kontaktiramo u budućnosti, molimo Vas da nas o tome obavjestite.

Otkrivanje informacija

Informacije koje nam date čuvaju se na našem serveru, a mogu im pristupiti naši zaposleni, državni organi, naši pravni sljedbenici i lica koja angažujemo da obrađuju podatke u naše ime u svrhe navedene u ovoj politici ili druge svrhe za koje ste Vi dali odobrenje. Takođe, možemo prenijeti informacije o upotrebi našeg vebsajta trećim licima ali to neće uključivati informacije na osnovu kojih Vi možete biti identifikovani. Osim ako to zakon ne nalaže, nećemo na bilo koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o Vama koje nam pružite, bez Vašeg prethodnog odobrenja.

Maloljetni korisnici (ako imate ispod 18 godina)

Ukoliko ste maloljetni (ako imate ospod 18 godina), neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što nam date informacije o sebi. Maloljetnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da nam daju lične informacije.

Drugi internet sajtovi

Naš internet sajt može sadržati linkove za druge internet sajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podliježu ovoj Politici privatnosti. Ukoliko pristupite drugim internet sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih internet sajtova mogu tražiti informacije od Vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

Kontakt

Ukoliko imate bilo kakve komentare, pitanja ili zahtjeve u vezi našeg korišćenja Vaših podataka, odnosno bilo kakva druga pitanja u vezi ove Politike privatnosti, zamoljavamo Vas da nas kontaktirate putem kontakt-informacija i adresa navedenih na ovom vebsajtu. Vaša pitanja i sugestije koje možda imate u vezi ove Politike privatnosti više su nego dobrodošla.

Promjene Politike privatnosti

Zamoljavamo Vas da provjeravate periodično sadržaj ove Politike privatnosti kako biste bili informisani u vezi bilo kakvih eventualnih izmjena. Iako zadržavamo pravo da modifikujemo ovu Politiku, svakako ćemo omogućiti obavještenje za Vas kao posjetioca našeg vebsajta o svim važnijim promjenama Politike privatnosti, i to najkasnije u roku od 30 dana od dana usvajanja tih promjena.

 

Novembar 2015