„RSA GAMING“ d.o.o. Banja Luka

Adresa: Uroša Predića 1, 78000 Banja Luka

Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 51 250 610

Fax: +387 51 250 611

Matični broj (MB): 11049591

Društvo registrovano u: Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Poreski identifikacioni broj (JIB): 4402983120003

Član Privredne komore i industrije Republike Srpske